Fix paths, epel urls
authorThomas Kjeldahl Nilsson <thomas@kjeldahlnilsson.net>
Wed, 21 Aug 2013 11:34:48 +0000 (13:34 +0200)
committerThomas Kjeldahl Nilsson <thomas@kjeldahlnilsson.net>
Wed, 21 Aug 2013 11:34:48 +0000 (13:34 +0200)
commit8b3367f6446b32175f1a053a7d8a99ded0e3f119
tree2963f35d7d91c157de341328b62c4436f6c37057
parent0d453215f20ee6fb4501a8ebf49183a7e79f202c
Fix paths, epel urls
install-ruby.sh
v3-todo.org