Install v2.4.12
authorThomas Kjeldahl Nilsson <thomas@kjeldahlnilsson.net>
Tue, 19 Mar 2013 12:14:41 +0000 (13:14 +0100)
committerThomas Kjeldahl Nilsson <thomas@kjeldahlnilsson.net>
Tue, 19 Mar 2013 12:14:41 +0000 (13:14 +0100)
commit774ea5c36a1fad521fc74bf723a579f8cbd9c030
treee13fc713a7f4ff677fa130ccdca4d23c28a92a5f
parentd5567e162a870d2e3e83468dd7751a86260f3f86
Install v2.4.12
manifests/nodes.pp