Tu-154B2 version 3.1:
[fg:toms-fgdata.git] / Aircraft / tu154b / Instruments-3d / nvu /
drwxr-xr-x   ..
-rw-r--r-- 4160 I.png
-rw-r--r-- 4242 II.png
-rw-r--r-- 7914 aircraft.png
-rw-r--r-- 9294 b-8m.ac
-rw-r--r-- 3822 b-8m.xml
-rw-r--r-- 11121 base_b-8m.png
-rw-r--r-- 363168 base_v-140.png
-rw-r--r-- 243666 base_v-51.png
-rw-r--r-- 41244 base_v-52.png
-rw-r--r-- 97399 base_v-57.png
-rw-r--r-- 7934 beacon.png
-rw-r--r-- 16249 digit.png
-rw-r--r-- 14797 digits_min.png
-rw-r--r-- 239 gray.png
-rw-r--r-- 1804 green_lamp.png
-rw-r--r-- 3132 handle_2.png
-rw-r--r-- 7821 point.png
-rw-r--r-- 14085 text1_b-8m.png
-rw-r--r-- 9894 text2_b-8m.png
-rw-r--r-- 6801 text3_b-8m.png
-rw-r--r-- 19797 text_v-140.png
-rw-r--r-- 37861 text_v-51.png
-rw-r--r-- 32430 text_v-52.png
-rw-r--r-- 8110 text_v-57.png
-rw-r--r-- 50112 v-140.ac
-rw-r--r-- 19971 v-140.xml
-rw-r--r-- 140261 v-51.ac
-rw-r--r-- 10157 v-51.xml
-rw-r--r-- 190524 v-52.ac
-rw-r--r-- 51902 v-52.xml
-rw-r--r-- 61386 v-57.ac
-rw-r--r-- 18345 v-57.xml