remove README.Protocol and add a README that refers to the "real"
[fg:toms-fgdata.git] / Translations / strings-pl.xml
1 <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
2
3 <!-- 
4      (c)2003 Peter Michael Jaworski                                  v.1.5PLX           
5      <pjawor@et.put.poznan.pl>                                      Poznan, POLAND  
6      Tlumaczenia opcji i menu dla FlightGeara na jezyk polski (bez polskich znakow)                                     
7      FlightGear menu and options tranlations for Polish (without Polish letters)                                        
8      GNU GPL Licence                                                                            
9      Special thanks to Wojciech Jozwiak, Maciej Obarski and Krzysztof Nowak                     
10      When there will be some new texts, simply add them at the end of file, 
11      I will translate them later.                                                                               
12 -->
13
14 <PropertyList>
15   <!-- Fall back -->
16   <null>Brak tlumaczenia</null>
17
18  <!--         -->
19  <!-- General -->
20  <!--         -->
21
22  <system-time>Czas systemowy</system-time>
23  <gmt>Czas uniwersalny GMT</gmt>
24  <locale-aricraft-time>Lokalny czas samolotu</locale-aricraft-time>
25  <units-feet>(w stopach gdy brak parametru: --units-meters)</units-feet>
26  <multiple-instance>Zezwol na kilka instancji programu</multiple-instance>
27
28   <!-- File menu -->
29   <file>Plik</file>
30   <save-flight>Zapisz lot</save-flight>
31   <load-flight>Zaladuj lot</load-flight>
32   <reset>Reset</reset>
33   <hi-res-snap-shot>Zrzut (wys. roz.)</hi-res-snap-shot>
34   <snap-shot>Zrzut ekranu</snap-shot>
35   <print>Drukuj</print>
36   <exit>Zamknij</exit>
37
38   <!-- View menu -->
39   <view>Widok</view>
40   <toggle-panel>Przelacz panel (2D/3D)</toggle-panel>
41   <pilot-offset>Polozenie pilota</pilot-offset>
42   <hud-alpha>Antyaliasing wyswietlacza przeziernego wl./wy.</hud-alpha>
43   <properties>Wlasciwosci</properties>
44
45   <!-- Environment menu -->
46   <environment>Srodowisko</environment>
47   <goto-airport>Wybierz lotnisko</goto-airport>
48  <presets>Ustawienia</presets>
49  <preset-airport>Nowe lotnisko</preset-airport>
50  <preset-runway>Nowy pas startowy</preset-runway>
51  <preset-offset-distance>Ustaw odleglosc przesuniecia</preset-offset-distance>
52  <preset-altitude>Ustaw wysokosc</preset-altitude>
53  <preset-glideslope>Ustaw kat schodzenia [stopnie]</preset-glideslope>
54  <preset-airspeed>Ustaw predkosc [kts]</preset-airspeed>
55  <preset-commit>Zatwierdz zmiany</preset-commit>
56
57   <!-- Autopilot menu -->
58   <autopilot>Autopilot</autopilot>
59   <set-heading>Ustaw kierunek </set-heading>
60   <set-altitude>Ustaw wysokosc</set-altitude>
61   <add-waypoint>Dodaj punkt przelotowy</add-waypoint>
62   <skip-current-waypoint>Przeskocz obecny punkt</skip-current-waypoint>
63   <clear-route>Wyczysc trase</clear-route>
64   <adjust-ap-settings>Dostosuj ustawienia AP</adjust-ap-settings>
65   <toggle-hud-format>Przelacz format wyswietlacza przeziernego</toggle-hud-format>
66
67   <!-- Help menu -->
68   <help>Pomoc</help>
69
70  <!--              -->
71  <!-- options file -->
72  <!--              -->
73  <usage>fgfs [ opcje ... ]</usage>
74  <verbose-help>W celu uzyskania listy opcji uruchom z: --help --verbose</verbose-help>
75
76  <!-- General options -->
77  <general-options>Ustawienia ogolne</general-options>
78  <help-desc>Pokaz najczesciej stosowane opcje startowe</help-desc>
79  <verbose-desc>Pokazuje wszystkie opcje linii komend: --help or -h</verbose-desc>
80  <fg-root-desc>Sciezka do glownego katalogu danych</fg-root-desc>
81  <fg-scenery-desc n="0">Sciezka do scenerii;</fg-scenery-desc>
82  <fg-scenery-desc n="1">Domyslna sciezka $FG_ROOT/Scenery</fg-scenery-desc>
83  <language-desc>Wybierz jezyk dla tej sesji</language-desc>
84  <disable-game-mode-desc>Wylaczony tryb pelnoekranowy</disable-game-mode-desc>
85  <enable-game-mode-desc>Zezwol na tryb pelnoekranowy</enable-game-mode-desc>
86  <disable-splash-screen-desc>Brak ekranu powitalnego</disable-splash-screen-desc>
87  <enable-splash-screen-desc>Wlacz ekran powitalny</enable-splash-screen-desc>
88  <disable-intro-music-desc>Brak intro muzycznego</disable-intro-music-desc>
89  <enable-intro-music-desc>Wlacz intro muzyczne</enable-intro-music-desc>
90  <disable-mouse-pointer-desc>Niedostepny dodatkowy wskaznik myszy</disable-mouse-pointer-desc>
91  <enable-mouse-pointer-desc n="0">Dostepny dodatkowy wskaznik myszy</enable-mouse-pointer-desc>
92  <enable-mouse-pointer-desc n="1">(np. dla trybu pelnoekranowego dla kart bazujacych na Voodoo)</enable-mouse-pointer-desc>
93  <disable-random-objects-desc>Wylaczone losowe obiekty terenowe</disable-random-objects-desc>
94  <enable-random-objects-desc>Wlaczone losowe obiekty terenowe</enable-random-objects-desc>
95  <random-objects-desc>(budynki, itp.)</random-objects-desc>
96  <disable-freeze-desc>Start w stanie uruchomionym</disable-freeze-desc>
97  <enable-freeze-desc>Uruchom w trybie wstrzynanym</enable-freeze-desc>
98  <disable-fuel-freeze-desc>Paliwo jest normalnie wykorzystywane</disable-fuel-freeze-desc>
99  <enable-fuel-freeze-desc>Nie ubywa paliwa w zbiorniku</enable-fuel-freeze-desc>
100  <disable-clock-freeze-desc>Zegar zlicza normalnie</disable-clock-freeze-desc>
101  <enable-clock-freeze-desc>Unieruchom zegar</enable-clock-freeze-desc>
102  <control-desc>Glowny tryb sterowania (dzojstik, klawiatura, mysz)</control-desc>
103  <enable-auto-coordination-desc>Dostepna autokoordynacja</enable-auto-coordination-desc>
104  <disable-auto-coordination-desc>Niedostepna autokoordynacja</disable-auto-coordination-desc>
105  <browser-app-desc>Sciezka do twojej przegladarki internetowej</browser-app-desc>
106  <prop-desc>Ustaw wlasciwosc &lt;name&gt; na &lt;value&gt;</prop-desc>
107  <config-desc>Zaladuj dodatkowe wlasciwosci z ...</config-desc>
108  <units-feet-desc>Uzyj miary w stopach dla odleglosci</units-feet-desc>
109  <units-meters-desc>Uzyj miary w metrach dla odleglosci</units-meters-desc>
110
111  <!-- Features options -->
112  <features-options>Dodatki</features-options>
113  <disable-hud-desc>Niedostepny wyswietlacz przezierny </disable-hud-desc>
114  <enable-hud-desc>Dostepny wyswietlacz przezierny (HUD)</enable-hud-desc>
115  <disable-panel-desc>Niedostepny kokpit</disable-panel-desc>
116  <enable-panel-desc>Dostepny kokpit</enable-panel-desc>
117  <disable-sound-desc>Niedostepne efekty dzwiekowe</disable-sound-desc>
118  <enable-sound-desc>Dostepne efekty dzwiekowe</enable-sound-desc>
119  <disable-anti-alias-hud-desc>Niedostepny antyaliasing HUDa</disable-anti-alias-hud-desc>
120  <enable-anti-alias-hud-desc>Dostepny antyaliasing HUDa</enable-anti-alias-hud-desc>
121
122  <!-- Aircraft options -->
123  <aircraft-options>Samolot</aircraft-options>
124  <aircraft-desc>Wybierz profil samolotu podany przez: gorny poziom &lt;name&gt;-set.xml</aircraft-desc>
125  <show-aircraft-desc>Drukuj liste dostepnych samolotow</show-aircraft-desc>
126
127  <!-- Flight Dynamics Model options -->
128  <fdm-options>Model dynamiki lotu (FDM)</fdm-options>
129  <fdm-desc n="0">Wybierz glowny model dynamiki lotu</fdm-desc>
130  <fdm-desc n="1">Dostepne: jsb, larcsim, yasim, magic, balloon, ada, external, lub null</fdm-desc>
131  <aero-desc>Wybierz model areodynamiki do wczytania:</aero-desc>
132  <model-hz-desc>Uruchom FDM z wspolczynnikiem..(krok na sekunde)</model-hz-desc>
133  <speed-desc>Uruchamiaj FDM 'n' razy szybciej niz w rzeczywistosci</speed-desc>
134  <notrim-desc n="0">NIE probuj zrownowazyc model</notrim-desc>
135  <notrim-desc n="1">(tylko z dynamika lotu fdm=jsbsim)</notrim-desc>
136  <on-ground-desc>Start z ziemi(domyslnie)</on-ground-desc>
137  <in-air-desc>Rozpocznij w powietrzu(gdy wywolanie z parametrem --altitude)</in-air-desc>
138  <wind-desc>Parametry wiatru: z kierunku [stopnie] z predkoscia [knots]</wind-desc>
139  <aircraft-dir-desc>Katalog z samolotami (Sciezka wzgledem pliku startowego programu)</aircraft-dir-desc>
140  <aircraft-model-options>Katalog z samolotami (tylko dla UIUC FDM)</aircraft-model-options>
141
142  <!-- Position and Orientation options -->
143  <position-options>Poczatkowa pozycja i orientacja</position-options>
144  <runway-no-desc>Wybierz pas do startu (musisz podac rowniez lotnisko)</runway-no-desc>
145  <offset-distance-desc>Dystans do progu drogi startowej</offset-distance-desc>
146  <offset-azimuth-desc>Kierunek do progu drogi startowej</offset-azimuth-desc>
147  <lon-desc>Dlugosc geograficzna pozycji startu (zachod = -)</lon-desc>
148  <lat-desc>Szerokosc geograficzna pozycji startu (poludnie = -)</lat-desc>
149  <altitude-desc>Wysokosc poczatkowa</altitude-desc>
150  <heading-desc>Podaj kierunek odchylenia (Psi)</heading-desc>
151  <roll-desc>Podaj kat  przechylu (Phi)</roll-desc>
152  <pitch-desc>Podaj kat pochylenia (Theta)</pitch-desc>
153  <uBody-desc>Podaj predkosc wzdluz osi X</uBody-desc>
154  <vBody-desc>Podaj predkosc wzdluz osi Y</vBody-desc>
155  <wBody-desc>Podaj predkosc wzdluz osi Z</wBody-desc>
156  <vc-desc>Podaj poczatkowa predkosc</vc-desc>
157  <mach-desc>Podaj poczatkowa liczbe Mach</mach-desc>
158  <glideslope-desc>Podaj wzgledny azymut podejscia (moze byc dodatni)</glideslope-desc>
159  <roc-desc>Poczatkowy wspolczynnik wznoszenia (moze byc ujemny)</roc-desc>
160
161  <!-- Rendering options -->
162  <rendering-options>Opcje renderowania</rendering-options>
163  <bpp-desc>Liczba bitow na piksel</bpp-desc>
164  <fog-disable-desc>Niedostepna mgla/mgielka</fog-disable-desc>
165  <fog-fastest-desc>Mozliwa silna mgla/mgielka</fog-fastest-desc>
166  <fog-nicest-desc>Mozliwa lekka mgla/mgielka</fog-nicest-desc>
167  <enable-clouds-desc>Dostepne plaskie (2D) warstwy chmur</enable-clouds-desc>
168  <disable-clouds-desc>Niedostepne plaskie (2D) warstwy chmur</disable-clouds-desc>
169  <enable-clouds3d-desc>Dostepne przestrzenne (3D) warstwy chmur</enable-clouds3d-desc>
170  <disable-clouds3d-desc>Niedostepne przestrzenne (3D) warstwy chmur</disable-clouds3d-desc>
171  <fov-desc>Obszar kata widzenia</fov-desc>
172  <disable-fullscreen-desc>Niedostepny tryb pelnoekranowy</disable-fullscreen-desc>
173  <enable-fullscreen-desc>Dostepny tryb pelnoekranowy</enable-fullscreen-desc>
174  <shading-flat-desc>Zezwol na plaskie cieniowanie</shading-flat-desc>
175  <shading-smooth-desc>Zezwol na gladkie cieniowanie</shading-smooth-desc>
176  <disable-skyblend-desc>Niedostepna przezroczystosc nieba</disable-skyblend-desc>
177  <enable-skyblend-desc>Dostepna przezroczystosc nieba</enable-skyblend-desc>
178  <disable-textures-desc>Teksturowanie wylaczone</disable-textures-desc>
179  <enable-textures-desc>Teksturowanie wlaczone</enable-textures-desc>
180  <disable-wireframe-desc>Niedostepny tryb rysowania konturowego</disable-wireframe-desc>
181  <enable-wireframe-desc>Wlaczony tryb rysowania konturowego</enable-wireframe-desc>
182  <geometry-desc>Podaj wymiary okna(640x480, itp.)</geometry-desc>
183  <view-offset-desc>Domyslny widok do przodu jako odchylenie od kierunku na wprost. Dopuszczalne wartosci: LEFT [lewo], RIGHT [prawo], CENTER [wysrodkuj], lub podaj w stopniach</view-offset-desc>
184  <visibility-desc>Podaj poczatkowa widzialnosc</visibility-desc>
185  <visibility-miles-desc>Podaj poczatkowa widzialnosc w milach</visibility-miles-desc>
186
187  <!-- Hud options -->
188  <hud-options>Wyswietlacza przezierny</hud-options>
189  <hud-tris-desc>HUD pokazuje liczbe renderowanych trojkatow</hud-tris-desc>
190  <hud-culled-desc>HUD pokazuje procent przyslonietych trojkatow</hud-culled-desc>
191
192  <!-- Time options -->
193  <time-options>Opcje czasu</time-options>
194  <time-offset-desc>Dodaj to przesuniecie czasu</time-offset-desc>
195  <time-match-real-desc>Synchronizuj czas z rzeczywistym (GMT)</time-match-real-desc>
196  <time-match-local-desc>Synchronizuj czas z lokalnym czasem rzeczywistym</time-match-local-desc>
197  <start-date-desc>Podaj date/czas startu ze wzg. na </start-date-desc>
198
199  <!-- Network options -->
200  <network-options>Opcje sieciowe</network-options>
201  <httpd-desc>Utworz serwer HTTP na podanym porcie</httpd-desc>
202  <telnet-desc>Utworz serwer telnet na podanym porcie</telnet-desc>
203  <jpg-httpd-desc>Utworz serwer HTTP zrzutow ekranu na podanym porcie</jpg-httpd-desc>
204
205  <!-- Route/Way Point Options -->
206  <route-options>Opcje trasy/punktow przelotowych</route-options>
207  <wp-desc>Podaj punkty przelotowe autopilotowi GC;</wp-desc>
208  <flight-plan-desc>Wczytaj punkty przelotu z pliku</flight-plan-desc>
209
210  <!-- IO Options -->
211  <io-options>Opcje we./wy.</io-options>
212  <garmin-desc>Polacz uzywajac protokolu Garmin GPS</garmin-desc>
213  <joyclient-desc>Podlacz do Agwagon dzojstik</joyclient-desc>
214  <native-ctrls-desc>Polacz uzywajac protokolu FG Native Controls</native-ctrls-desc>
215  <native-fdm-desc>Polacz uzywajac protokolu FG Native FDM </native-fdm-desc>
216  <native-desc>Polacz uzywajac protokolu FG Native</native-desc>
217  <nmea-desc>Polacz uzywajac protokolu NMEA</nmea-desc>
218  <opengc-desc>Polacz uzywajac protokolu OpenGC</opengc-desc>
219  <props-desc>Polacz uzywajac interaktywnego menadzera wlasciwosci</props-desc>
220  <pve-desc>Polacz uzywajac protokolu PVE</pve-desc>
221  <ray-desc>Polacz uzywajac protokolu Ray Woodworth motion chair</ray-desc>
222  <rul-desc>Polacz uzywajac protokolu RUL</rul-desc>
223  <atc610x-desc>Zezwol na interfejs atc610x</atc610x-desc>
224
225  <!-- Debugging Options -->
226  <debugging-options>Opcje debugera</debugging-options>
227  <trace-read-desc>Sledzenie odczytow pod wzg. wlasciwosci;</trace-read-desc>
228  <trace-write-desc>Sledzenie zapisow pod wzg. wlasciwosci;</trace-write-desc>
229
230 </PropertyList>
231