remove README.Protocol and add a README that refers to the "real"
[fg:toms-fgdata.git] / Translations / strings-nl.xml
1 <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
2
3 <!-- FlightGear menu en options vertalingen voor Nederlands -->
4
5 <PropertyList>
6   <!-- Fall back -->
7   <null>Deze tekst is nog niet vertaald</null>
8
9   <!--         -->
10   <!-- General -->
11   <!--         -->
12
13   <system-time>de systeem tijd</system-time>
14   <gmt>Greenwich Mean Time</gmt>
15   <locale-aircraft-time>de lokale tijd van het vliegtuig</locale-aircraft-time>
16   <units-feet>(in voeten tenzij --units-meters is opgegeven)</units-feet>
17   <multiple-instance>(kan meerdere keren worden opgegeven)</multiple-instance>
18
19   <!--      -->
20   <!-- Menu -->
21   <!--      -->
22
23   <!-- File menu -->
24   <file>Bestand</file>
25   <save-flight>Huidige situatie bewaren</save-flight>
26   <load-flight>Oude situatie opvragen</load-flight>
27   <reset>Begin situatie herstellen</reset>
28   <hi-res-snap-shot>Hoge resolutie opname</hi-res-snap-shot>
29   <snap-shot>Moment opname</snap-shot>
30   <print>Afdrukken</print>
31   <exit>Beëindigen</exit>
32
33   <!-- View menu -->
34   <view>Visueel</view>
35   <toggle-panel>Paneel zichtbaarheid</toggle-panel>
36   <pilot-offset>Piloot verplaatsen</pilot-offset>
37   <hud-alpha>HUD intensiteit</hud-alpha>
38   <properties>Instellingen</properties>
39
40   <!-- Environment menu -->
41   <environment>Omgeving</environment>
42   <goto-airport>Ander vliegveld</goto-airport>
43
44   <!-- Autopilot menu -->
45   <autopilot>Automatische piloot</autopilot>
46   <set-heading>Verander richting</set-heading>
47   <set-altitude>Verander hoogte</set-altitude>
48   <add-waypoint>Tussenstation toevoegen</add-waypoint>
49   <skip-current-waypoint>Tussenstation orverslaan</skip-current-waypoint>
50   <clear-route>Route opschonen</clear-route>
51   <adjust-ap-settings>Verander AP instellingen</adjust-ap-settings>
52   <toggle-hud-format>Verander HUD indeling</toggle-hud-format>
53
54   <!-- Help menu -->
55   <help>Hulp</help>
56
57   <!--              -->
58   <!-- options file -->
59   <!--              -->
60   <usage>fgfs [ opties ... ]</usage>
61   <verbose-help>Voor een complete lijst van de opties geef dan --help --verbose op</verbose-help>
62
63   <!-- General options -->
64   <general-options>Standaard opties</general-options>
65   <help-desc>Geef de belangrijkste instellingen weer</help-desc>
66   <verbose-desc>Laat alle opties zien, wanneer gebruikt in combinatie met --help of -h</verbose-desc>
67   <fg-root-desc>Definiëer de locatie van de hoofd directory</fg-root-desc>
68   <fg-scenery-desc n="0">Definiëer de locatie van de scenery directory;</fg-scenery-desc>
69   <fg-scenery-desc n="1">Standaard is dit $FG_ROOT/Scenery</fg-scenery-desc>
70   <language-desc>Specificeer de taal voor deze sessie</language-desc>
71   <disable-game-mode-desc>Schermvullende spelode uitschakelen</disable-game-mode-desc>
72   <enable-game-mode-desc>Schermvullende spelmode inschakelen</enable-game-mode-desc>
73   <disable-splash-screen-desc>Introductie scherm overslaan</disable-splash-screen-desc>
74   <enable-splash-screen-desc>Introductie scherm laten zien</enable-splash-screen-desc>
75   <disable-intro-music-desc>Introductie muziek overslaan</disable-intro-music-desc>
76   <enable-intro-music-desc>Introductie muziek laten horen</enable-intro-music-desc>
77   <disable-mouse-pointer-desc>Extra muis aanwijzer uitschakelen</disable-mouse-pointer-desc>
78   <enable-mouse-pointer-desc n="0">Extra muis aanwijzer inschakelen</enable-mouse-pointer-desc>
79   <enable-mouse-pointer-desc n="1">(voor Voodoo kaarten in volledige scherm mode)</enable-mouse-pointer-desc>
80   <disable-random-objects-desc>Willekeurig geplaatste objecten verbergen</disable-random-objects-desc>
81   <enable-random-objects-desc>Willekeurig geplaatste objecten wel tonen</enable-random-objects-desc>
82   <random-objects-desc>(huizen, gebouwen, etc.)</random-objects-desc>
83   <disable-freeze-desc>Start in een normale situatie</disable-freeze-desc>
84   <enable-freeze-desc>Start in een bevroren situatie</enable-freeze-desc>
85   <disable-fuel-freeze-desc>Brandstof vebruik is normaal</disable-fuel-freeze-desc>
86   <enable-fuel-freeze-desc>Vebruik geen brandstof</enable-fuel-freeze-desc>
87   <disable-clock-freeze-desc>Laat de klok normaal lopen</disable-clock-freeze-desc>
88   <enable-clock-freeze-desc>Zet de klok stil</enable-clock-freeze-desc>
89   <control-desc>Besturings methode (joystick, toetsenbord, muis)</control-desc>
90   <enable-auto-coordination-desc>Automatische coördinatie inschakelen</enable-auto-coordination-desc>
91   <disable-auto-coordination-desc>Automatische coördinatie uitschakelen</disable-auto-coordination-desc>
92   <browser-app-desc>Definiëer het pad naar de web bowser</browser-app-desc>
93   <prop-desc>Geef de instelling &lt;naam&gt; de waarde &lt;waarde&gt;</prop-desc>
94   <config-desc>Voeg extra properties toe uit het bestand</config-desc>
95   <units-feet-desc>Definiëer de afstanden in voeten</units-feet-desc>
96   <units-meters-desc>Definiëer de afstanden in meters</units-meters-desc>
97
98   <!-- Features options -->
99   <features-options>Eigenschappen</features-options>
100   <disable-hud-desc>Heads Up Display (HUD) verbergen</disable-hud-desc>
101   <enable-hud-desc>Heads Up Display (HUD) tonen</enable-hud-desc>
102   <disable-panel-desc>Insturmenten paneel verbergen</disable-panel-desc>
103   <enable-panel-desc>Insturmenten paneel tonen</enable-panel-desc>
104   <disable-sound-desc>Geluid effecten uitschakelen</disable-sound-desc>
105   <enable-sound-desc>Geluid effecten inschakelen</enable-sound-desc>
106   <disable-anti-alias-hud-desc>Korrelige HUD gebruiken</disable-anti-alias-hud-desc>
107   <enable-anti-alias-hud-desc>Scherpe gerande HUD gebruiken</enable-anti-alias-hud-desc>
108
109   <!-- Aircraft options -->
110   <aircraft-options>Vliegtuig</aircraft-options>
111   <aircraft-desc>Selecteer een vliegtuig zoals gedefiniëerd in een van de &lt;naam&gt;-set.xml bestanden</aircraft-desc>
112   <show-aircraft-desc>Laat een lijst zien van de beschikbare vliegtuig typen</show-aircraft-desc>
113
114   <!-- Flight Dynamics Model options -->
115   <fdm-options>Vlieg eigenschappen</fdm-options>
116   <fdm-desc n="0">Bepaal de standaard simulatie model</fdm-desc>
117   <fdm-desc n="1">Dit kan een van de volgende modellen zijn: jsb, larcsim, yasim, magic, balloon, ada, external, of null</fdm-desc>
118   <aero-desc>Bepaal welk aerodynamica model geladen wordt</aero-desc>
119   <model-hz-desc>Voer de FDM uit met deze snelheid</model-hz-desc>
120   <speed-desc>Voer de FDM 'n' keer sneller uit dan normaal</speed-desc>
121   <notrim-desc n="0">Probeer het model niet uit te trimmen</notrim-desc>
122   <notrim-desc n="1">(alleen met fdm=jsbsim)</notrim-desc>
123   <on-ground-desc>Start op de grond (standaard)</on-ground-desc>
124   <in-air-desc>Start in de lucht (wordt ook gekozen als --altitude is opgegeven)</in-air-desc>
125   <wind-desc>Specificeer wind uit de richting DIR (graden) met snelheid SPEED (knopen)</wind-desc>
126   <turbulence-desc>Specificeer de turbulentie waarde. 0.0 is kalm. 1.0 is hevig</turbulence-desc>
127   <ceiling-desc>Start met een overtrokken wolkendek, eventuaal met een aangegeven dokte (standaard 2000 feet)</ceiling-desc>
128   <aircraft-dir-desc>De locatie van het vliegtuig configuratiebestand relatief tot de locatie van het hoofdprogramma</aircraft-dir-desc>
129
130   <aircraft-model-options>Vliegtuig model locatie (Alleen voor de UIUC FDM)</aircraft-model-options>
131
132   <!-- Position and Orientation options -->
133   <position-options>Beginpositie en -oriëntatie</position-options>
134   <airport-desc>Geef de start positie ten opzichte van een vliegveld</airport-desc>
135   <vor-desc>Geef de start positie ten opzichte van een VOR</vor-desc>
136   <ndb-desc>Geef de start positie ten opzichte van een NDB</ndb-desc>
137   <fix-desc>Geef de start positie ten opzichte van een fix</fix-desc>
138   <runway-no-desc>Geef het vertrek startbaan nummer (er moet ook een vliegveld worden opgegeven)</runway-no-desc>
139   <offset-distance-desc>Specificeer de afstand tot de baandrempel</offset-distance-desc>
140   <offset-azimuth-desc>Specificeer de richting van de baandrempel</offset-azimuth-desc>
141   <lon-desc>Geografische lengte aan de start (west = -)</lon-desc>
142   <lat-desc>Geografische breedte aan de start (zuid = -)</lat-desc>
143   <altitude-desc>Specificeer de aanvang hoogte</altitude-desc>
144   <heading-desc>Geef de aanvang koers (Psi)</heading-desc>
145   <roll-desc>Geef de aanvang rolhoek (Phi)</roll-desc>
146   <pitch-desc>Geef de aanvang hellingshoek (Theta)</pitch-desc>
147   <uBody-desc>Geef de aanvang snelheid langs de X-as</uBody-desc>
148   <vBody-desc>Geef de aanvang snelheid langs de Y-as</vBody-desc>
149   <wBody-desc>Geef de aanvang snelheid lang de Z-as</wBody-desc>
150   <vc-desc>Specificeer de aanvang snelheid</vc-desc>
151   <mach-desc>Specificeer de de start snelheid als mach nummer</mach-desc>
152   <glideslope-desc>Specificeer het glijpad bij de start (mag positief zijn)</glideslope-desc>
153   <roc-desc>Specificeer de klimsnelheid bij de start (mag negatief zijn)</roc-desc>
154
155   <!-- Rendering options -->
156   <rendering-options>Weergave Instellingen</rendering-options>
157   <bpp-desc>Definiëer het aantal bits per schermpunt</bpp-desc>
158   <fog-disable-desc>Laat geen mist zien</fog-disable-desc>
159   <fog-fastest-desc>Selecteer de snelste mist generator</fog-fastest-desc>
160   <fog-nicest-desc>Selecteer de beste mist generator</fog-nicest-desc>
161   <disable-horizon-effect>Laat hemellichamen niet groter zien als ze dicht bij de horizon staan</disable-horizon-effect>
162   <enable-horizon-effect>Laat hemellichamen wel groter zien als ze dicht bij de horizon staan</enable-horizon-effect>
163   <disable-enhanced-lighting>Standaard startbaan verlichting</disable-enhanced-lighting>
164   <enable-enhanced-lighting>Verbeterde startbaan verlichting</enable-enhanced-lighting>
165   <disable-distance-attenuation>Lichtpunt verkleining voor voor verre lichten niet gebruiken</disable-distance-attenuation>
166   <enable-distance-attenuation>Lichtpunt verkleining voor voor verre lichten wel gebruiken</enable-distance-attenuation>
167   <disable-specular-highlight>Laat geen zon reflecties zien op voorwerpen met textures</disable-specular-highlight>
168   <enable-specular-highlight>Laat de directe zonlicht reflecties op voorwerpen met een texture wel zien</enable-specular-highlight>
169   <enable-clouds-desc>2D (vlakke) bewolking tonen</enable-clouds-desc>
170   <disable-clouds-desc>2D (vlakke) bewolking verbergen</disable-clouds-desc>
171   <enable-clouds3d-desc>3D (natuurlijke) bewolking tonen</enable-clouds3d-desc>
172   <disable-clouds3d-desc>3D (natuurlijke) bewolking verbergen</disable-clouds3d-desc>
173   <fov-desc>Specificeer het zichtveld</fov-desc>
174   <disable-fullscreen-desc>Volledige scherm modus niet gebruiken</disable-fullscreen-desc>
175   <enable-fullscreen-desc>In volledige scherm modus uitvoeren</enable-fullscreen-desc>
176   <shading-flat-desc>Gebruik scherpe schaduwen</shading-flat-desc>
177   <shading-smooth-desc>Gebruik natuurlijke schaduwen</shading-smooth-desc>
178   <disable-skyblend-desc>Hemel opbouw verbergen</disable-skyblend-desc>
179   <enable-skyblend-desc>Hemel opbouw tonen</enable-skyblend-desc>
180   <disable-textures-desc>Textures gebruiken</disable-textures-desc>
181   <enable-textures-desc>Textures niet gebruiken</enable-textures-desc>
182   <disable-wireframe-desc>Model frame opbouw niet gebruiken</disable-wireframe-desc>
183   <enable-wireframe-desc>Model frame opbouw wel gebruiken</enable-wireframe-desc>
184   <geometry-desc>Specificeer de scherm resolutie (640x480, etc)</geometry-desc>
185   <view-offset-desc>Specificeer de kijkrichting aan ten opzichte van recht vooruit. Beschikbare typen zijn: LEFT, RIGHT, CENTER, of een waarde in graden</view-offset-desc>
186   <visibility-desc>Maximale zichtafstand</visibility-desc>
187   <visibility-miles-desc>Maximale zichtafstand in mijlen</visibility-miles-desc>
188
189   <!-- Hud options -->
190   <hud-options>Hud Instellingen</hud-options>
191   <hud-tris-desc>HUD geeft het aantal weergegeven driekhoeken</hud-tris-desc>
192   <hud-culled-desc>HUD geeft het percentage verborgen driehoeken</hud-culled-desc>
193
194   <!-- Time options -->
195   <time-options>Tijd Instellingen</time-options>
196   <timeofday-desc>Specificeer de tijd op de dag ('s-morgens, 's-middags, 's-avonds, 's-nachts</timeofday-desc>
197   <time-offset-desc>Verhoog de tijd met deze waarde</time-offset-desc>
198   <time-match-real-desc>Synchronizeer de tijd met de huidige tijd</time-match-real-desc>
199   <time-match-local-desc>Synchronizeer de tijd met de lokale tijd</time-match-local-desc>
200   <start-date-desc>Geef een start tijd/datum relatief tot</start-date-desc>
201
202   <!-- Network options -->
203   <network-options>Netwerk Instellingen</network-options>
204   <httpd-desc>Activeer de http server op dit poortnummer</httpd-desc>
205   <telnet-desc>Activeer de telnet server op dit poortnummer</telnet-desc>
206   <jpg-httpd-desc>Activeer de schermafdruk server op dit poortnummer</jpg-httpd-desc>
207
208   <!-- MultiPlayer options -->
209  <multiplayer-options>MultiPlayer Instellingen</multiplayer-options>
210  <multiplay-desc>Definiëer de multipilot communicatie instellingen</multiplay-desc>
211  <callsign-desc>Geef een speler een unieke naam</callsign-desc>
212
213   <!-- Route/Way Point Options -->
214   <route-options>Route/Tussen station Instellingen</route-options>
215   <wp-desc>Definiëer een tussenstation voor de automatische piloot;</wp-desc>
216   <flight-plan-desc>Lees alle tussenstations uit een bestand</flight-plan-desc>
217
218   <!-- IO Options -->
219   <io-options>Invoer/Uitvoer Instellingen</io-options>
220   <garmin-desc>Verbinden met het Garmin GPS protocol</garmin-desc>
221   <joyclient-desc>Verbinden met de Agwagon joystick</joyclient-desc>
222   <native-ctrls-desc>Verbinden met het eigen FG besturings protocol</native-ctrls-desc>
223   <native-fdm-desc>Verbinden met het eigen FG FDM protocol</native-fdm-desc>
224   <native-desc>Verbinden met het eigen FG protocol</native-desc>
225   <nmea-desc>Verbinden met het NMEA protocol</nmea-desc>
226   <generic-desc>Verbinden met een voorop aangegeven communicatie interface een een voorgeselecteerde communicatie protocol</generic-desc>
227   <opengc-desc>Verbinden met het OpenGC protocol</opengc-desc>
228   <props-desc>Verbinden met de interactive instelling manager</props-desc>
229   <pve-desc>Verbinden met het PVE protocol</pve-desc>
230   <ray-desc>Verbinden met het Ray Woodworth bewegende stoel protocol</ray-desc>
231   <rul-desc>Verbinden met het RUL protocol</rul-desc>
232   <atc610x-desc>De atc610x interface activeren</atc610x-desc>
233
234   <!-- Avionics Options -->
235  <avionics-options>Avionica Opties</avionics-options>
236  <nav1-desc>Zet de NAV1 radio frequentie, eventueel voorafgegaand door een radial</nav1-desc>
237  <nav2-desc>Zet de NAV2 radio frequentie, eventueel voorafgegaand door een radial</nav2-desc>
238  <adf-desc>Zet de ADF radio frequentie, eventueel voorafgegaand door een kaart verdraaing</adf-desc>
239  <dme-desc>Maak de ADF afhankelijk van een van de radio's, of zet zijn interne frequentie</dme-desc>
240
241   <situation-options>Situatie opties</situation-options>
242  <failure-desc>Zorg dat de pitot, static, vacuum, of het elektrische systeem niet werkt (herhaal de optie voor meerdere systeem fouten)</failure-desc>
243
244   <!-- Debugging Options -->
245   <debugging-options>Foutopsporings Instellingen</debugging-options>
246   <trace-read-desc>Bewaak de uitlezingen van een instelling;</trace-read-desc>
247   <trace-write-desc>Bewaak de veranderingen van een instelling;</trace-write-desc>
248
249 </PropertyList>