Restructure language resources.
[fg:toms-fgdata.git] / Translations / pl / menu.xml
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
2
3 <!-- FlightGear menu: Polish language resource -->
4
5 <!--
6      (c)2003 Peter Michael Jaworski                                  v.1.4PLX
7      <pjawor@et.put.poznan.pl>                                       Poznan, POLAND
8
9      Tlumaczenia menu dla FlightGeara na jezyk polski (bez polskich znakow)
10      FlightGear menu and options tranlations for Polish (without Polish letters)
11      GNU GPL Licence
12
13      Special thanks to Wojciech Jozwiak, Maciej Obarski and Krzysztof Nowak
14 -->
15
16 <PropertyList>
17
18         <!-- File menu -->
19         <file>Plik</file>
20         <save-flight>Zapisz lot</save-flight>
21         <load-flight>Załaduj lot</load-flight>
22         <reset>Reset</reset>
23         <hi-res-snap-shot>Zrzut (wys. roz.)</hi-res-snap-shot>
24         <snap-shot>Zrzut ekranu</snap-shot>
25         <print>Drukuj</print>
26         <exit>Zamknij</exit>
27
28         <!-- View menu -->
29         <view>Widok</view>
30         <toggle-panel>Przełącz panel (2D/3D)</toggle-panel>
31         <pilot-offset>Położenie pilota</pilot-offset>
32         <hud-alpha>Antyaliasing wyświetlacza przeziernego wł./wy.</hud-alpha>
33         <properties>Właściwości</properties>
34
35         <!-- Environment menu -->
36         <environment>Środowisko</environment>
37         <goto-airport>Wybierz lotnisko</goto-airport>
38         <presets>Ustawienia</presets>
39         <preset-airport>Nowe lotnisko</preset-airport>
40         <preset-runway>Nowy pas startowy</preset-runway>
41         <preset-offset-distance>Ustaw odległość przesunięcia</preset-offset-distance>
42         <preset-altitude>Ustaw wysokość</preset-altitude>
43         <preset-glideslope>Ustaw opadanie [stopnie]</preset-glideslope>
44         <preset-airspeed>Ustaw prędkość [kts]</preset-airspeed>
45         <preset-commit>Zatwierdź zmiany</preset-commit>
46
47         <!-- Autopilot menu -->
48         <autopilot>Autopilot</autopilot>
49         <set-heading>Ustaw kierunek </set-heading>
50         <set-altitude>Ustaw wysokość</set-altitude>
51         <add-waypoint>Dodaj punkt przelotowy</add-waypoint>
52         <skip-current-waypoint>Przeskocz obecny punkt</skip-current-waypoint>
53         <clear-route>Wyczyść trasę</clear-route>
54         <adjust-ap-settings>Dostosuj ustawienia AP</adjust-ap-settings>
55         <toggle-hud-format>Przełącz format wyświetlacza przeziernego</toggle-hud-format>
56
57         <!-- Help menu -->
58         <help>Pomoc</help>
59
60 </PropertyList>