Restructure language resources.
[fg:toms-fgdata.git] / Translations / nl / options.xml
1 <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
2
3 <!-- FlightGear options: Dutch language resource -->
4
5 <PropertyList>
6         <!-- Fall back -->
7         <null>Deze tekst is nog niet vertaald</null>
8
9         <!--         -->
10         <!-- General -->
11         <!--         -->
12         <system-time>de systeem tijd</system-time>
13         <gmt>Greenwich Mean Time</gmt>
14         <locale-aircraft-time>de lokale tijd van het vliegtuig</locale-aircraft-time>
15         <units-feet>(in voeten tenzij --units-meters is opgegeven)</units-feet>
16         <multiple-instance>(kan meerdere keren worden opgegeven)</multiple-instance>
17
18         <!--              -->
19         <!-- options file -->
20         <!--              -->
21         <usage>Usage: fgfs [ opties ... ]</usage>
22         <verbose-help>Voor een complete lijst van de opties geef dan --help --verbose op</verbose-help>
23
24         <!-- General options -->
25         <general-options>Standaard opties</general-options>
26         <help-desc>Geef de belangrijkste instellingen weer</help-desc>
27         <verbose-desc>Laat alle opties zien, wanneer gebruikt in combinatie met --help of -h</verbose-desc>
28         <fg-root-desc>Definiëer de locatie van de hoofd directory</fg-root-desc>
29         <fg-scenery-desc n="0">Definiëer de locatie van de scenery directory;</fg-scenery-desc>
30         <fg-scenery-desc n="1">Standaard is dit $FG_ROOT/Scenery</fg-scenery-desc>
31         <language-desc>Specificeer de taal voor deze sessie</language-desc>
32         <disable-game-mode-desc>Schermvullende spelode uitschakelen</disable-game-mode-desc>
33         <enable-game-mode-desc>Schermvullende spelmode inschakelen</enable-game-mode-desc>
34         <disable-splash-screen-desc>Introductie scherm overslaan</disable-splash-screen-desc>
35         <enable-splash-screen-desc>Introductie scherm laten zien</enable-splash-screen-desc>
36         <disable-intro-music-desc>Introductie muziek overslaan</disable-intro-music-desc>
37         <enable-intro-music-desc>Introductie muziek laten horen</enable-intro-music-desc>
38         <disable-mouse-pointer-desc>Extra muis aanwijzer uitschakelen</disable-mouse-pointer-desc>
39         <enable-mouse-pointer-desc n="0">Extra muis aanwijzer inschakelen</enable-mouse-pointer-desc>
40         <enable-mouse-pointer-desc n="1">(voor Voodoo kaarten in volledige scherm mode)</enable-mouse-pointer-desc>
41         <disable-random-objects-desc>Willekeurig geplaatste objecten verbergen</disable-random-objects-desc>
42         <enable-random-objects-desc>Willekeurig geplaatste objecten wel tonen</enable-random-objects-desc>
43         <random-objects-desc>(huizen, gebouwen, etc.)</random-objects-desc>
44         <disable-freeze-desc>Start in een normale situatie</disable-freeze-desc>
45         <enable-freeze-desc>Start in een bevroren situatie</enable-freeze-desc>
46         <disable-fuel-freeze-desc>Brandstof vebruik is normaal</disable-fuel-freeze-desc>
47         <enable-fuel-freeze-desc>Vebruik geen brandstof</enable-fuel-freeze-desc>
48         <disable-clock-freeze-desc>Laat de klok normaal lopen</disable-clock-freeze-desc>
49         <enable-clock-freeze-desc>Zet de klok stil</enable-clock-freeze-desc>
50         <control-desc>Besturings methode (joystick, toetsenbord, muis)</control-desc>
51         <enable-auto-coordination-desc>Automatische coördinatie inschakelen</enable-auto-coordination-desc>
52         <disable-auto-coordination-desc>Automatische coördinatie uitschakelen</disable-auto-coordination-desc>
53         <browser-app-desc>Definiëer het pad naar de web bowser</browser-app-desc>
54         <prop-desc>Geef de instelling &lt;naam&gt; de waarde &lt;waarde&gt;</prop-desc>
55         <config-desc>Voeg extra properties toe uit het bestand</config-desc>
56         <units-feet-desc>Definiëer de afstanden in voeten</units-feet-desc>
57         <units-meters-desc>Definiëer de afstanden in meters</units-meters-desc>
58
59         <!-- Features options -->
60         <features-options>Eigenschappen</features-options>
61         <disable-hud-desc>Heads Up Display (HUD) verbergen</disable-hud-desc>
62         <enable-hud-desc>Heads Up Display (HUD) tonen</enable-hud-desc>
63         <disable-panel-desc>Insturmenten paneel verbergen</disable-panel-desc>
64         <enable-panel-desc>Insturmenten paneel tonen</enable-panel-desc>
65         <disable-sound-desc>Geluid effecten uitschakelen</disable-sound-desc>
66         <enable-sound-desc>Geluid effecten inschakelen</enable-sound-desc>
67         <disable-anti-alias-hud-desc>Korrelige HUD gebruiken</disable-anti-alias-hud-desc>
68         <enable-anti-alias-hud-desc>Scherpe gerande HUD gebruiken</enable-anti-alias-hud-desc>
69
70         <!-- Aircraft options -->
71         <aircraft-options>Vliegtuig</aircraft-options>
72         <aircraft-desc>Selecteer een vliegtuig zoals gedefiniëerd in een van de &lt;naam&gt;-set.xml bestanden</aircraft-desc>
73         <show-aircraft-desc>Laat een lijst zien van de beschikbare vliegtuig typen</show-aircraft-desc>
74
75         <!-- Flight Dynamics Model options -->
76         <fdm-options>Vlieg eigenschappen</fdm-options>
77         <fdm-desc n="0">Bepaal de standaard simulatie model</fdm-desc>
78         <fdm-desc n="1">Dit kan een van de volgende modellen zijn: jsb, larcsim, yasim, magic, balloon, ada, external, of null</fdm-desc>
79         <aero-desc>Bepaal welk aerodynamica model geladen wordt</aero-desc>
80         <model-hz-desc>Voer de FDM uit met deze snelheid</model-hz-desc>
81         <speed-desc>Voer de FDM 'n' keer sneller uit dan normaal</speed-desc>
82         <notrim-desc n="0">Probeer het model niet uit te trimmen</notrim-desc>
83         <notrim-desc n="1">(alleen met fdm=jsbsim)</notrim-desc>
84         <on-ground-desc>Start op de grond (standaard)</on-ground-desc>
85         <in-air-desc>Start in de lucht (wordt ook gekozen als --altitude is opgegeven)</in-air-desc>
86         <wind-desc>Specificeer wind uit de richting DIR (graden) met snelheid SPEED (knopen)</wind-desc>
87         <turbulence-desc>Specificeer de turbulentie waarde. 0.0 is kalm. 1.0 is hevig</turbulence-desc>
88         <ceiling-desc>Start met een overtrokken wolkendek, eventuaal met een aangegeven dokte (standaard 2000 feet)</ceiling-desc>
89         <aircraft-dir-desc>De locatie van het vliegtuig configuratiebestand relatief tot de locatie van het hoofdprogramma</aircraft-dir-desc>
90
91         <aircraft-model-options>Vliegtuig model locatie (Alleen voor de UIUC FDM)</aircraft-model-options>
92
93         <!-- Position and Orientation options -->
94         <position-options>Beginpositie en -oriëntatie</position-options>
95         <airport-desc>Geef de start positie ten opzichte van een vliegveld</airport-desc>
96         <vor-desc>Geef de start positie ten opzichte van een VOR</vor-desc>
97         <ndb-desc>Geef de start positie ten opzichte van een NDB</ndb-desc>
98         <fix-desc>Geef de start positie ten opzichte van een fix</fix-desc>
99         <runway-no-desc>Geef het vertrek startbaan nummer (er moet ook een vliegveld worden opgegeven)</runway-no-desc>
100         <offset-distance-desc>Specificeer de afstand tot de baandrempel</offset-distance-desc>
101         <offset-azimuth-desc>Specificeer de richting van de baandrempel</offset-azimuth-desc>
102         <lon-desc>Geografische lengte aan de start (west = -)</lon-desc>
103         <lat-desc>Geografische breedte aan de start (zuid = -)</lat-desc>
104         <altitude-desc>Specificeer de aanvang hoogte</altitude-desc>
105         <heading-desc>Geef de aanvang koers (Psi)</heading-desc>
106         <roll-desc>Geef de aanvang rolhoek (Phi)</roll-desc>
107         <pitch-desc>Geef de aanvang hellingshoek (Theta)</pitch-desc>
108         <uBody-desc>Geef de aanvang snelheid langs de X-as</uBody-desc>
109         <vBody-desc>Geef de aanvang snelheid langs de Y-as</vBody-desc>
110         <wBody-desc>Geef de aanvang snelheid lang de Z-as</wBody-desc>
111         <vc-desc>Specificeer de aanvang snelheid</vc-desc>
112         <mach-desc>Specificeer de de start snelheid als mach nummer</mach-desc>
113         <glideslope-desc>Specificeer het glijpad bij de start (mag positief zijn)</glideslope-desc>
114         <roc-desc>Specificeer de klimsnelheid bij de start (mag negatief zijn)</roc-desc>
115
116         <!-- Rendering options -->
117         <rendering-options>Weergave Instellingen</rendering-options>
118         <bpp-desc>Definiëer het aantal bits per schermpunt</bpp-desc>
119         <fog-disable-desc>Laat geen mist zien</fog-disable-desc>
120         <fog-fastest-desc>Selecteer de snelste mist generator</fog-fastest-desc>
121         <fog-nicest-desc>Selecteer de beste mist generator</fog-nicest-desc>
122         <disable-horizon-effect>Laat hemellichamen niet groter zien als ze dicht bij de horizon staan</disable-horizon-effect>
123         <enable-horizon-effect>Laat hemellichamen wel groter zien als ze dicht bij de horizon staan</enable-horizon-effect>
124         <disable-enhanced-lighting>Standaard startbaan verlichting</disable-enhanced-lighting>
125         <enable-enhanced-lighting>Verbeterde startbaan verlichting</enable-enhanced-lighting>
126         <disable-distance-attenuation>Lichtpunt verkleining voor voor verre lichten niet gebruiken</disable-distance-attenuation>
127         <enable-distance-attenuation>Lichtpunt verkleining voor voor verre lichten wel gebruiken</enable-distance-attenuation>
128         <disable-specular-highlight>Laat geen zon reflecties zien op voorwerpen met textures</disable-specular-highlight>
129         <enable-specular-highlight>Laat de directe zonlicht reflecties op voorwerpen met een texture wel zien</enable-specular-highlight>
130         <enable-clouds-desc>2D (vlakke) bewolking tonen</enable-clouds-desc>
131         <disable-clouds-desc>2D (vlakke) bewolking verbergen</disable-clouds-desc>
132         <enable-clouds3d-desc>3D (natuurlijke) bewolking tonen</enable-clouds3d-desc>
133         <disable-clouds3d-desc>3D (natuurlijke) bewolking verbergen</disable-clouds3d-desc>
134         <fov-desc>Specificeer het zichtveld</fov-desc>
135         <disable-fullscreen-desc>Volledige scherm modus niet gebruiken</disable-fullscreen-desc>
136         <enable-fullscreen-desc>In volledige scherm modus uitvoeren</enable-fullscreen-desc>
137         <shading-flat-desc>Gebruik scherpe schaduwen</shading-flat-desc>
138         <shading-smooth-desc>Gebruik natuurlijke schaduwen</shading-smooth-desc>
139         <disable-skyblend-desc>Hemel opbouw verbergen</disable-skyblend-desc>
140         <enable-skyblend-desc>Hemel opbouw tonen</enable-skyblend-desc>
141         <disable-textures-desc>Textures gebruiken</disable-textures-desc>
142         <enable-textures-desc>Textures niet gebruiken</enable-textures-desc>
143         <disable-wireframe-desc>Model frame opbouw niet gebruiken</disable-wireframe-desc>
144         <enable-wireframe-desc>Model frame opbouw wel gebruiken</enable-wireframe-desc>
145         <geometry-desc>Specificeer de scherm resolutie (640x480, etc)</geometry-desc>
146         <view-offset-desc>Specificeer de kijkrichting aan ten opzichte van recht vooruit. Beschikbare typen zijn: LEFT, RIGHT, CENTER, of een waarde in graden</view-offset-desc>
147         <visibility-desc>Maximale zichtafstand</visibility-desc>
148         <visibility-miles-desc>Maximale zichtafstand in mijlen</visibility-miles-desc>
149
150         <!-- Hud options -->
151         <hud-options>Hud Instellingen</hud-options>
152         <hud-tris-desc>HUD geeft het aantal weergegeven driekhoeken</hud-tris-desc>
153         <hud-culled-desc>HUD geeft het percentage verborgen driehoeken</hud-culled-desc>
154
155         <!-- Time options -->
156         <time-options>Tijd Instellingen</time-options>
157         <timeofday-desc>Specificeer de tijd op de dag ('s-morgens, 's-middags, 's-avonds, 's-nachts</timeofday-desc>
158         <time-offset-desc>Verhoog de tijd met deze waarde</time-offset-desc>
159         <time-match-real-desc>Synchronizeer de tijd met de huidige tijd</time-match-real-desc>
160         <time-match-local-desc>Synchronizeer de tijd met de lokale tijd</time-match-local-desc>
161         <start-date-desc>Geef een start tijd/datum relatief tot</start-date-desc>
162
163         <!-- Network options -->
164         <network-options>Netwerk Instellingen</network-options>
165         <httpd-desc>Activeer de http server op dit poortnummer</httpd-desc>
166         <telnet-desc>Activeer de telnet server op dit poortnummer</telnet-desc>
167         <jpg-httpd-desc>Activeer de schermafdruk server op dit poortnummer</jpg-httpd-desc>
168
169         <!-- MultiPlayer options -->
170         <multiplayer-options>MultiPlayer Instellingen</multiplayer-options>
171         <multiplay-desc>Definiëer de multipilot communicatie instellingen</multiplay-desc>
172         <callsign-desc>Geef een speler een unieke naam</callsign-desc>
173
174         <!-- Route/Way Point Options -->
175         <route-options>Route/Tussen station Instellingen</route-options>
176         <wp-desc>Definiëer een tussenstation voor de automatische piloot;</wp-desc>
177         <flight-plan-desc>Lees alle tussenstations uit een bestand</flight-plan-desc>
178
179         <!-- IO Options -->
180         <io-options>Invoer/Uitvoer Instellingen</io-options>
181         <garmin-desc>Verbinden met het Garmin GPS protocol</garmin-desc>
182         <joyclient-desc>Verbinden met de Agwagon joystick</joyclient-desc>
183         <native-ctrls-desc>Verbinden met het eigen FG besturings protocol</native-ctrls-desc>
184         <native-fdm-desc>Verbinden met het eigen FG FDM protocol</native-fdm-desc>
185         <native-desc>Verbinden met het eigen FG protocol</native-desc>
186         <nmea-desc>Verbinden met het NMEA protocol</nmea-desc>
187         <generic-desc>Verbinden met een voorop aangegeven communicatie interface een een voorgeselecteerde communicatie protocol</generic-desc>
188         <opengc-desc>Verbinden met het OpenGC protocol</opengc-desc>
189         <props-desc>Verbinden met de interactive instelling manager</props-desc>
190         <pve-desc>Verbinden met het PVE protocol</pve-desc>
191         <ray-desc>Verbinden met het Ray Woodworth bewegende stoel protocol</ray-desc>
192         <rul-desc>Verbinden met het RUL protocol</rul-desc>
193         <atc610x-desc>De atc610x interface activeren</atc610x-desc>
194
195         <!-- Avionics Options -->
196         <avionics-options>Avionica Opties</avionics-options>
197         <nav1-desc>Zet de NAV1 radio frequentie, eventueel voorafgegaand door een radial</nav1-desc>
198         <nav2-desc>Zet de NAV2 radio frequentie, eventueel voorafgegaand door een radial</nav2-desc>
199         <adf1-desc>Zet de ADF1 radio frequentie, eventueel voorafgegaand door een kaart verdraaing</adf1-desc>
200         <adf2-desc>Zet de ADF2 radio frequentie, eventueel voorafgegaand door een kaart verdraaing</adf2-desc>
201         <dme-desc>Maak de ADF afhankelijk van een van de radio's, of zet zijn interne frequentie</dme-desc>
202
203         <situation-options>Situatie opties</situation-options>
204         <failure-desc>Zorg dat de pitot, static, vacuum, of het elektrische systeem niet werkt (herhaal de optie voor meerdere systeem fouten)</failure-desc>
205
206         <!-- Debugging Options -->
207         <debugging-options>Foutopsporings Instellingen</debugging-options>
208         <trace-read-desc>Bewaak de uitlezingen van een instelling;</trace-read-desc>
209         <trace-write-desc>Bewaak de veranderingen van een instelling;</trace-write-desc>
210
211 </PropertyList>