Tu-154B2 version 3.1:
[fg:toms-fgdata.git] / Aircraft / tu154b / Instruments-3d / rv-5m / digit.png
Aircraft/tu154b/Instruments-3d/rv-5m/digit.png