Added Danish translation
[emerillion:upstream.git] / help / da / da.po
1 # Danish translation for manual til emerillon.
2 # Copyright (C) 2010 emerillon & nedenstående oversættere.
3 # This file is distributed under the same license as the emerillon package.
4 # Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: emerillon master\n"
9 "POT-Creation-Date: 2010-10-05 17:48+0200\n"
10 "PO-Revision-Date: 2010-09-29 22:24+0000\n"
11 "Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
12 "Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
17
18 #: ../C/usage.page:7(desc)
19 msgid "How to use <app>Emerillon</app>."
20 msgstr "Sådan bruger du <app>Emerillon</app>."
21
22 #: ../C/usage.page:10(name) ../C/plugins-placemarks.page:10(name)
23 #: ../C/plugins.page:10(name) ../C/plugins-mapposition.page:10(name)
24 #: ../C/plugins-copylink.page:10(name) ../C/intro.page:10(name)
25 #: ../C/index.page:9(name) ../C/about.page:13(name)
26 msgid "Mario Blättermann"
27 msgstr "Mario Blättermann"
28
29 #: ../C/usage.page:11(email) ../C/plugins-placemarks.page:11(email)
30 #: ../C/plugins.page:11(email) ../C/plugins-mapposition.page:11(email)
31 #: ../C/plugins-copylink.page:11(email) ../C/intro.page:11(email)
32 #: ../C/index.page:10(email) ../C/about.page:14(email)
33 msgid "mariobl@gnome.org"
34 msgstr "mariobl@gnome.org"
35
36 #: ../C/usage.page:19(p) ../C/plugins-placemarks.page:19(p)
37 #: ../C/plugins.page:19(p) ../C/plugins-mapposition.page:19(p)
38 #: ../C/plugins-copylink.page:19(p) ../C/intro.page:19(p)
39 #: ../C/index.page:18(p) ../C/about.page:17(p)
40 msgid "Creative Commons Share Alike 3.0"
41 msgstr "Creative Commons Share Alike 3.0"
42
43 #: ../C/usage.page:24(title)
44 msgid "Usage"
45 msgstr "Brug"
46
47 #: ../C/plugins-placemarks.page:7(desc)
48 msgid "Save places and zoom levels."
49 msgstr "Gem steder og zoomniveuaer."
50
51 #: ../C/plugins-placemarks.page:24(title)
52 msgid "Placemarks"
53 msgstr "Bogmærker"
54
55 #: ../C/plugins.page:7(desc)
56 msgid "Use plugins to extend the functionality."
57 msgstr "Brug udvidelsesmoduler for at forøge funktionaliteten."
58
59 #: ../C/plugins.page:24(title)
60 msgid "Plugins"
61 msgstr "Udvidelsesmoduler"
62
63 #: ../C/plugins.page:26(p)
64 msgid ""
65 "Plugins add some more features to <app>Emerillon</app> and can extend its "
66 "functionality. Some plugins are already shipped with <app>Emerillon</app> by "
67 "default, and some more you can get from the emerillon-plugins package of "
68 "your distribution."
69 msgstr ""
70 "Udvidelsesmoduler tilføjer nogle flere funktioner til <app>Emerillon</app> "
71 "og kan forøge programmets funktionalitet. Nogle udvidelsesmoduler kommer "
72 "allerede som standard med <app>Emerillon</app>, og andre kan hentes fra "
73 "pakken emerillon-plugins via din distribution."
74
75 #: ../C/plugins.page:34(title)
76 msgid "Plugins shipped with <app>Emerillon</app>"
77 msgstr "Udvidelsesmoduler der kommer med <app>Emerillon</app>"
78
79 #: ../C/plugins.page:38(title)
80 msgid "External Plugins"
81 msgstr "Eksterne udvidelsesmoduler"
82
83 #: ../C/plugins-mapposition.page:7(desc)
84 msgid "Displays the position at the middle of the map in the statusbar."
85 msgstr "Viser positionen i midten af kortet i statusbjælken."
86
87 #: ../C/plugins-mapposition.page:24(title)
88 msgid "Map Position"
89 msgstr "Kortposition"
90
91 #: ../C/plugins-copylink.page:7(desc)
92 msgid "Copy a link to online map services to the current position."
93 msgstr ""
94 "Kopier en henvisning fra en korttjeneste på internettet til den aktuelle "
95 "position."
96
97 #: ../C/plugins-copylink.page:24(title)
98 msgid "Copy Link"
99 msgstr "Kopier henvisning"
100
101 #: ../C/license.page:8(desc)
102 msgid "Legal information."
103 msgstr "Juridiske oplysninger."
104
105 #: ../C/license.page:11(title)
106 msgid "License"
107 msgstr "Licens"
108
109 #: ../C/license.page:12(p)
110 msgid ""
111 "This work is distributed under a CreativeCommons Attribution-Share Alike 3.0 "
112 "Unported license."
113 msgstr ""
114 "Dette værk distribueres under CreativeCommons Attribution-Share Alike 3.0 "
115 "Unported license."
116
117 #: ../C/license.page:20(p)
118 msgid "You are free:"
119 msgstr "Du må frit:"
120
121 #: ../C/license.page:25(em)
122 msgid "To share"
123 msgstr "Dele"
124
125 #: ../C/license.page:26(p)
126 msgid "To copy, distribute and transmit the work."
127 msgstr "Kopiere, distribuere og overføre værket."
128
129 #: ../C/license.page:29(em)
130 msgid "To remix"
131 msgstr "Sammensætte på anden vis"
132
133 #: ../C/license.page:30(p)
134 msgid "To adapt the work."
135 msgstr "Tilpasse værket."
136
137 #: ../C/license.page:33(p)
138 msgid "Under the following conditions:"
139 msgstr "Under de følgende betingelser:"
140
141 #: ../C/license.page:38(em)
142 msgid "Attribution"
143 msgstr "Navngivelse"
144
145 #: ../C/license.page:39(p)
146 msgid ""
147 "You must attribute the work in the manner specified by the author or "
148 "licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use "
149 "of the work)."
150 msgstr ""
151 "Du skal navngive værket på den måde, som er angivet af forfatteren eller "
152 "licensindehaveren (men ikke på en måde som antyder, at disse tilslutter sig "
153 "dig og din brug af værket)."
154
155 #: ../C/license.page:46(em)
156 msgid "Share Alike"
157 msgstr "Del på samme vilkår"
158
159 #: ../C/license.page:47(p)
160 msgid ""
161 "If you alter, transform, or build upon this work, you may distribute the "
162 "resulting work only under the same, similar or a compatible license."
163 msgstr ""
164 "Hvis du ændrer, omdanner eller bygger videre på dette værk, kan du "
165 "distribuere resultatet under den samme, lignende eller en kompatibel licens."
166
167 #: ../C/license.page:53(p)
168 msgid ""
169 "For the full text of the license, see the <link href=\"http://"
170 "creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode\">CreativeCommons website</"
171 "link>, or read the full <link href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-"
172 "sa/3.0/\">Commons Deed</link>."
173 msgstr ""
174 "For den fulde licenstekst, se <link href=\"http://creativecommons.org/"
175 "licenses/by-sa/3.0/legalcode\">CreativeCommons internetside</link>, eller "
176 "læs den fulde <link href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/"
177 "\">Commons Deed</link>."
178
179 #: ../C/intro.page:7(desc)
180 msgid "A brief description of what <app>Emerillon</app> aims to be."
181 msgstr "En kort beskrivelse af hvad <app>Emerillon</app> ønsker at være."
182
183 #: ../C/intro.page:24(title)
184 msgid "Introduction"
185 msgstr "Indledning"
186
187 #: ../C/intro.page:26(p)
188 msgid ""
189 "Emerillon is a map viewer. Aiming at simple user interface, Emerillon is a "
190 "powerful, extensible application. It is pronounced <em>Ey-may-ree-yon</em>."
191 msgstr ""
192 "Emerillon er en kortviser. Målet er en enkel brugergrænseflade. Emerillon er "
193 "et kraftfuldt program, som kan udvides. Navnet udtales <em>[emeri:jon]</em>."
194
195 #: ../C/intro.page:30(p)
196 msgid ""
197 "It features <link href=\"http://www.openstreetmap.org/\">OpenStreetMap</"
198 "link> based maps: the street map, the cycling map and the transportation "
199 "map. Use it to:"
200 msgstr ""
201 "Programmet har kort baseret på <link href=\"http://www.openstreetmap.org/"
202 "\">OpenStreetMap</link>: vejkortet, cykelkortet og transportkortet. Brug "
203 "programmet til:"
204
205 #: ../C/intro.page:36(p)
206 msgid "Browse maps,"
207 msgstr "At kigge kort,"
208
209 #: ../C/intro.page:39(p)
210 msgid "Search the map for places,"
211 msgstr "At søge efter steder på kortet,"
212
213 #: ../C/intro.page:42(p)
214 msgid "Placemark places for later quick access."
215 msgstr "At gemme steder for hurtig senere adgang."
216
217 #: ../C/intro.page:45(p)
218 msgid ""
219 "Emerillon is named after the Émérillon, one of the three boats that visited "
220 "New France under <link href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Cartier"
221 "\">Jacques Cartier's</link> command in 1535. Émérillon is also French for "
222 "<link href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/Merlin_(bird)\">Merlin Falcons</"
223 "link>."
224 msgstr ""
225 "Emerillon er navngivet efter Émérillon, en af de tre både som besøgte Ny "
226 "Frankrig under <link href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Cartier"
227 "\">Jacques Cartiers</link> kommando i 1535. Émérillon er også fransk for "
228 "<link href=\"http://da.wikipedia.org/wiki/Dv%C3%A6rgfalk\">dværgfalken</"
229 "link>."
230
231 #: ../C/index.page:22(title)
232 msgid "Emerillon"
233 msgstr "Emerillon"
234
235 #: ../C/about.page:9(desc)
236 msgid "Information about this application."
237 msgstr "Information om dette program."
238
239 #: ../C/about.page:21(title)
240 msgid "About <app>Emerillon</app>"
241 msgstr "Om <app>Emerillon</app>"
242
243 #: ../C/about.page:23(p)
244 msgid ""
245 "Currently, certain people have contributed to <app>Emerillon</app>. For a "
246 "complete list, see the <link href=\"http://git.gnome.org/browse/emerillon/"
247 "tree/AUTHORS\">authors list</link>."
248 msgstr ""
249 "Aktuelt har de følgende personer bidraget til <app>Emerillon</app>. For en "
250 "fuldstændig liste, se <link href=\"http://git.gnome.org/browse/emerillon/"
251 "tree/AUTHORS\">forfatterlisten</link>."
252
253 #: ../C/about.page:27(p)
254 msgid ""
255 "To report a bug or make a suggestion regarding this application or this "
256 "manual, write a bug report to <link href=\"https://bugzilla.gnome.org/browse."
257 "cgi?product=emerillon\">GNOME Bugzilla</link>."
258 msgstr ""
259 "Hvis du ønsker at indrapportere en fejl eller komme med et forslag "
260 "vedrørende dette program eller denne manual så lav en fejlrapport på <link "
261 "href=\"https://bugzilla.gnome.org/browse.cgi?product=emerillon\">GNOME "
262 "Bugzilla</link>."
263
264 #: ../C/about.page:33(p)
265 msgid ""
266 "This program is distributed under the terms of the GNU General Public "
267 "license as published by the Free Software Foundation; either version 2 of "
268 "the License, or (at your option) any later version. A copy of this license "
269 "can be found at this <link href=\"ghelp:gpl\">link</link>, or in the file "
270 "COPYING included with the source code of this program."
271 msgstr ""
272 "Dette program distribueres under betingelserne i GNU General Public license "
273 "som udgivet af Free Software Foundation; enten version 2 af licensen, eller "
274 "(efter dit valg) enhver senere version. En kopi af denne licens kan findes "
275 "med denne <link href=\"ghelp:gpl\">henvisning</link>, eller i filen COPYING "
276 "inkluderet med kildekoden på dette program."
277
278 #. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
279 #: ../C/about.page:0(None)
280 msgid "translator-credits"
281 msgstr ""
282 "Joe Hansen, 2010.\n"
283 "\n"
284 "Dansk-gruppen <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
285 "Mere info: http://www.dansk-gruppen.dk"