fixed Forbid fallback
[aros:aros.git] / binaries / logo-contest / JPX / NAME
1 JPX