Auto-generate Vala API file, if desired
authorMatthias Klumpp <matthias@tenstral.net>
Sat, 19 Apr 2014 20:38:13 +0000 (22:38 +0200)
committerMatthias Klumpp <matthias@tenstral.net>
Sat, 19 Apr 2014 20:38:13 +0000 (22:38 +0200)
commit29ca244553d2eeee7acbc8c4f814b5a30b507517
tree1eb1def89c2f4960c9b9d0852317d8044afb5850
parent85ef0c194d8afaff621ab743022b2e706b5b7842
Auto-generate Vala API file, if desired
CMakeLists.txt
data/CMakeLists.txt
data/vapi/CMakeLists.txt
data/vapi/appstream.vapi [deleted file]
data/vapi/generate_vapi.sh [deleted file]
docs/CMakeLists.txt