feedbrowser: convert custom AJAX to jQuery AJAX, this makes it work in IE6
[angstrom:feedbrowser.git] / css /
2010-04-18 Koen Kooifeedbrower: fix package icon location
2010-04-18 Koen Kooifeedbrowser: add footer, tweak css a bit
2010-04-18 Koen Kooifeedbrowser: adjust CSS to match narcissus
2010-04-18 Koen Kooifeedbrowser: initial import from OE