Added croatian translations
[amuse-wiki:amuse-wiki.git] / AmuseWiki / views / postform.tt
1 <%# -*- mode: html -*- %>
2 <% USE HTML %>
3 <div id="uploadform">
4
5 <h2>Uređivanje</h2>
6
7 <% IF message.newpage %>
8 <p class="message-to-user">
9 Ova stranica ne postoji, ali možda je želiš kreirati.</p>
10 <% END %>
11
12 <% IF err %>
13 <div class="formerror">
14 <p class="error"><strong>Error: </strong> 
15 <% IF err.uploadinvalid %>
16 Tvoj upload je pogrešan (nije slika, prevelika je ili prazna)</p>
17 <% ELSIF err.errorgitlocked %>
18 Izvini, ali primjećena su dva istodobna upita. Pokušaj ponovno (treba mi samo nekoliko sekundi).</p>
19 <% ELSIF err.magic %>
20 Pogrešan odgovor na čarobno pitanje.
21 <% ELSIF err.nopreview %>
22 Prije spremanja moraš pregledati svoj upload.
23 <% ELSIF err.toofast %>
24 Prebrzo: između pregleda i spremanja treba proći najmanje 10 sekundi. Pokušaj ponovno
25 <% ELSIF err.nomsg %>
26 Bez poruke za bibliotekare?
27 <% ELSIF err.nouser %>
28 Nedostaje username?
29 <% ELSIF err.notext %>
30 Nedostaje text?
31 <% ELSIF err.overflow %>
32 Prekoračene maksimalne dimenzije. Dimenzije: Username, max 50 znakova. Poruke bibliotekarima: max 500 znakova. Tekst: max 3Mb (oko 2000 stranica) — kontaktiraj nas ako želiš uploadati veći tekst.
33 <% ELSIF err.unknown %>
34 Nepoznata greška.
35 <% ELSIF err.tooshort %>
36 Tekst je prekratak. Ne spremam.
37 <% END %>
38 </p>
39 </div>
40 <% END %>
41
42
43
44
45 <form action="<%- upload_url  -%>" method="post" enctype="multipart/form-data">
46 <fieldset>
47 <textarea rows="30" cols="80" id="hitme" name="hitme"></textarea>
48 <h4>Čarobno pitanje</h4>
49 <div><% settings.amusewiki_antispam_question  %><br />
50 <input type="text" name="magicquestion" maxlength="30"
51        value="<%- IF params.magicquestion -%>
52               <%- HTML.escape(params.magicquestion) -%>
53               <%- END %>" />
54 </div>
55
56
57
58
59
60 <h4>Attachments</h4>
61 <% IF lastupload.dest %>
62 <p><% lastupload.source %> uploadiran kao <% lastupload.dest %></p>
63 <p>Ako želiš ubaciti sliku u tekst koristi ovaj kod: <code>[[<%- lastupload.dest -%>]]</code> (bez didaskalije) ili <code>[[<%- lastupload.dest -%>][sa didaskalijom]]</code>.
64 <% END %>
65 <% IF attachments %>
66  <ul>
67  <% FOREACH file IN attachments %>
68   <li><code><% file %></code></li>
69  <% END %>
70  </ul>
71 <% END %>
72 <% IF canupload %>
73 <input id="upload" name="Upload" type="file" />
74 <input type="submit" name="uploadfile" value="Uploadfile" />
75 <% ELSE %>
76 <p>Upload attachmenta bit će uključen nakon prvog pregleda</p>
77 <% END %>
78 </fieldset>
79 <fieldset>
80   <h4>Tekst</h4>
81   <p>Molim te, pročitaj 
82     <a href="<% request.uri_base %>/docs/MANUAL.html"> priručnik </a> ako toolbar nije dovoljan.<br /> Pronaći ćeš pomoć za slike, linkove, poeziju, tabele, centrirane i desno poravnane paragrafe, popise i još puno, puno toga. </p>
83 <textarea rows="30" cols="80" id="maintextarea" name="maintextarea">
84 <%- IF params.maintextarea %>
85 <% HTML.escape(params.maintextarea) %>
86 <%- ELSE -%>
87 #title Ovdje napiši naslov
88 #author Ovdje napiši autora
89 #subtitle IZBRIŠI OVAJ REDAK AKO NIJE POTREBAN
90 #SORTauthors IZBRIŠI OVAJ REDAK AKO NIJE POTREBAN
91 #SORTtopics IZBRIŠI OVAJ REDAK AKO NIJE POTREBAN
92 #date IZBRIŠI OVAJ REDAK AKO NIJE POTREBA
93 #source IZBRIŠI OVAJ REDAK AKO NIJE POTREBA
94 #notes IZBRIŠI OVAJ REDAK AKO NIJE POTREBA
95
96 ; Unesi tekst ispod ovog retka
97
98
99
100
101 ; kraj
102
103 <% END -%>
104 </textarea>
105 <p>
106 <input type="checkbox" name="notypography"
107        <%- IF params.notypography %> checked="checked"<% END %> />
108 Isključi automatsko tipografsko ispravljanje  (navodnici i crtice)
109 </p>
110 <p>
111 <input type="checkbox" name="linkify"
112        <%- IF params.linkify %> checked="checked"<% END %> />
113 Aktiviraj sve linkove (bez opisa)
114 </p>
115 </fieldset>
116 <fieldset id="preview-or-commit">
117
118 <p> Ostavi poruku. Bit će pohranjena u history ove stranice <br />(max 500 znakova, što je oko 6 redaka)</p>
119 <textarea rows="3" cols="80" id="messagetolibs" name="messagetolibs">
120 <%- HTML.escape(params.messagetolibs) -%>
121 </textarea>
122 <p> Molim te, ostavi username.  <strong>Ne</strong> treba biti mail adresa. Bilo kakvo ime, tako možemo znati da brojni uploadi dolaze od iste osobe. Na temelju samo tvog imena mi nismo u stanju kontaktirati te. Dakle, ako želiš ti trebaš nas kontaktirati <a href="<% request.uri_base %>/special/about">na ovaj link</a></p>
123 <input type="text" name="usernameforgit" maxlength="30"
124        <% IF session.user -%>
125        value="<% HTML.escape(session.user) %>" />
126        <%- ELSE -%>
127        value="<% HTML.escape(params.usernameforgit) %>" />
128        <%- END -%>
129 <br />
130 <input type="submit" name="preview" value="Pregled" />
131 <% IF canupload %>
132 <input type="submit" name="commit" value="Spremi" />
133  <% ELSE %>
134 <input type="submit" name="commit" value="Prije pregledaj, zatim spremi" disabled="disabled" /> 
135 <% END %>
136 <p> Da li si pretražio biblioteku prije spremanja? Da li si pogledao priručnik? <a href="https://irc.anarchyplanet.org:9090/?channels=library"> Želiš li s nekim porazgovarati o tome?</a><br />Hvala</p>
137 </fieldset>
138 </form>
139
140 <div id="preview">
141
142 <div id="preamble">
143 <%- IF directives.author %>
144 <p>
145 <h4><% directives.author %></h4>
146 </p>
147 <% END %>
148 <%- IF directives.title %>
149 <p id="texttitle"><strong>Naslov: </strong>
150 <% directives.title %>
151 </p>
152 <% END %>
153 <%- IF directives.subtitle %>
154 <p id="textsubtitle"><strong>Podnaslov: </strong>
155 <% directives.subtitle %>
156 </p>
157 <% END %>
158 <%- IF directives.SORTauthors %>
159 <p id="authors"><strong>Autor(i): </strong>
160 <%- directives.SORTauthors %>
161 </p>
162 <% END -%>
163 <%- IF directives.date %>
164 <p id="textdate"><strong>Datum: </strong>
165 <% directives.date %>
166 </p>
167 <% END %>
168
169 <%- IF directives.SORTtopics %>
170 <p>
171 <strong>Teme:</strong>: <%- directives.SORTtopics -%>
172 </p>
173 <% END -%>
174
175 <% IF directives.notes %>
176 <p>
177 <strong>Napomene: </strong><% directives.notes %>
178 </p>
179 <% END %>
180
181 <% IF directives.source %>
182 <p>
183 <strong>Izvor: </strong> <% directives.source %>
184 <% END %>
185
186 </div>
187
188
189 <% preview %>
190 </div>
191
192
193 </div>