Added better explanation
[amuse-wiki:amuse-wiki.git] / AmuseWiki / views / newentry.tt
1 <%# -*- mode: html -*- %>
2 <% USE HTML %>
3 <div>Prije kreiranja nove stranice pretraži da li stranica već postoji.</div>
4
5 <input type="text" name="query" id="query"
6        maxlength="250"
7        size="50"
8        value="<% HTML.escape(params.query) %>" />
9 <input type="submit" name="submit" id="driver" value="traži" />
10 <div id="mysearchresults"></div>
11
12
13 <script type="text/javascript">
14     $(document).ready(function() {
15         $("#driver").click(function(event){
16             var name = $("#query").val();
17             $("#mysearchresults").load('/search #searchresults', {"query":name} );
18         });
19     });
20 </script>
21
22 <div>Ništa? Ok, nastavi.</div>
23
24 <hr />
25
26 <script type="text/javascript">
27     $(document).ready(function() {
28         var availableTags = <%- jsontopics -%>;;
29         function split( val ) {
30             return val.split( /[;,]\s*/ );
31         }
32         function extractLast( term ) {
33             return split( term ).pop();
34         }
35
36         $( "#SORTtopics" )
37             .bind( "keydown", function( event ) {
38                 if ( event.keyCode === $.ui.keyCode.TAB &&
39                      $( this ).data( "autocomplete" ).menu.active ) {
40                     event.preventDefault();
41                 }
42             })
43             .autocomplete({
44                 minLength: 0,
45                 source: function( request, response ) {
46                     // delegate back to autocomplete, but extract the last term
47                     response( $.ui.autocomplete.filter(
48                         availableTags, extractLast( request.term ) ) );
49                 },
50                 focus: function() {
51                     return false;
52                 },
53                 select: function( event, ui ) {
54                     var terms = split( this.value );
55                     terms.pop();
56                     terms.push( ui.item.value );
57                     terms.push( "" );
58                     this.value = terms.join( ", " );
59                     return false;
60                 }
61             });
62     });
63     $(document).ready(function() {
64         var availableTags = <%- jsonauthors -%>;;
65         function split( val ) {
66             return val.split( /[;,]\s*/ );
67         }
68         function extractLast( term ) {
69             return split( term ).pop();
70         }
71
72         $( "#author, #SORTauthors" )
73             .bind( "keydown", function( event ) {
74                 if ( event.keyCode === $.ui.keyCode.TAB &&
75                      $( this ).data( "autocomplete" ).menu.active ) {
76                     event.preventDefault();
77                 }
78             })
79             .autocomplete({
80                 minLength: 0,
81                 source: function( request, response ) {
82                     // delegate back to autocomplete, but extract the last term
83                     response( $.ui.autocomplete.filter(
84                         availableTags, extractLast( request.term ) ) );
85                 },
86                 focus: function() {
87                     return false;
88                 },
89                 select: function( event, ui ) {
90                     var terms = split( this.value );
91                     terms.pop();
92                     terms.push( ui.item.value );
93                     terms.push( "" );
94                     this.value = terms.join( ", " );
95                     return false;
96                 }
97             });
98     });
99 </script>
100
101
102 <form id="ckform" action="<%- request.path -%>" method="post"
103       enctype="multipart/form-data">
104   <fieldset>
105     <p><label><em>Autor</em> (za naslovnicu):<br />
106       <input type="text" name="author" id="author"
107              maxlength="100" class="required"
108              size="30"
109              value="<% HTML.escape(params.author) %>" />
110     </label></p>
111     
112     <p><label><em>Autori</em> za popise autora, odvojeni zarezom.<br />
113
114         Za strane autore koji su na srpskom jeziku transliterirani, molimo da navedete i originalni oblik, npr.: <em>&quot;Žan Bodrijar, Jean Baudrillard &quot;</em><br />
115
116       <input id="SORTauthors"
117              size="50"
118              maxlength="250"
119              name="SORTauthors"
120              value="<% HTML.escape(params.SORTauthors) %>" />
121     </label></p>
122     
123     <p><label><em>Naslov</em> (obavezno):<br />
124       <input type="text" name="title"  class="required"
125              maxlength="100"
126              size="30"
127              value="<% HTML.escape(params.title) %>" />
128     </label></p>
129     
130     <p><label><em>Podnaslov</em> (ako postoji):<br />
131       <input type="text" name="subtitle"
132              maxlength="100"
133              size="30"
134              value="<% HTML.escape(params.subtitle) %>" />
135     </label></p>
136     
137     
138     <p><label><em>Teme</em> (obavezno, teme su veoma važne za
139     pretraživanje biblioteke) — <em>odvojene zarezom</em><br />
140
141       <input id="SORTtopics"  class="required"
142              size="50"
143              maxlength="250"
144              name="SORTtopics"
145              value="<% HTML.escape(params.SORTtopics) %>" />
146     </label>      <br />
147       Teme postoje zbog lakšeg pretraživanja biblioteke, zato prije
148       nego dodaš novu temu provjeri da li možeš uvrstiti tekst u neku
149       već postojeću; stvori novu ako je to zaista neophodno. Obrati
150       pažnju na ekavicu/jekavicu, ako već postoji npr.
151       tema <em>levica</em> preuzmi istu, nemoj
152       stvarati <em>ljevica</em> i obrnuto.
153     </p>
154         
155     <p><label><em>Datum</em> prvog izdanja:
156      <br />
157       <input id="date"
158              size="50"
159              maxlength="250"
160              name="date"
161              value="<% HTML.escape(params.date) %>" />
162     </label></p>
163     
164     <p><label><em>Izvor</em> (obavezno) (Za tekstove pronađene na internetu:
165        URL i datum pronalaska).
166       <br />
167       <input id="source" size="50" maxlength="250"  class="required"
168              name="source" value="<% HTML.escape(params.source) %>" />
169     </label></p>
170     <p>
171     <label>Jezik<br />
172     <select name="lang">
173       <option
174          <%- IF params.lang  == "sr" -%>selected="selected"<% END %>
175          value="sr">
176         Srpski (latinica)
177       </option>
178       <option
179          <%- IF params.lang  == "hr" -%>selected="selected"<% END %>
180          value="hr">
181         Hrvatski
182       </option>
183
184     </select>
185     </label>
186     </p>
187     <p><em>Tekst</em>: 
188       Ako želiš zalijepiti (copy &amp; paste) iz Word/OpenOffice/LibreOffice/HTML dokumenta možeš to učiniti samo ovdje da bi sačuvao originalni izgled teksta (italics, bold itd.) <br />
189       Ovo je WYSIWYG (&quot;ono što vidiš je ono što dobivaš&quot;) editor. Ako preferiraš wiki sintaksu nemoj ovdje zalijepiti tekst, samo ispuni obavezna polja, a rad na tekstu ostavi za iduću stranicu.<br /> Upload slika možeš obaviti na idućoj stranici gdje možeš pregledati i ispraviti tekst.<br /> Pazi, neobično i kompleksno formatirani tekstovi bit će pojednostavljeni. Možeš dodati tabele i slike samo na slijedećoj stranici, nakon što si pročitao <a href="/docs/MANUAL.html"> Manual </a>  <br />
190     <textarea id="maineditor" name="maineditor" cols="80" rows="20">
191       <%- IF params.maineditor -%>
192       <%- HTML.escape(params.maineditor) -%>
193       <%- ELSE -%>
194       <%- HTML.escape("<p>Tvoj tekst ovdje...</p>") -%>
195       <%- END -%>
196     </textarea>
197     </p>
198     <p><label>
199         <em>Napomene</em>: Dodatne informacije napiši ovdje (naslov originala, prevodilac itd). Fusnote su dio teksta, ne stavljaj ih u Napomene.<br />
200       <textarea id="notes" name="notes" cols="80" rows="5">
201         <%- IF params.notes -%>
202         <%- HTML.escape(params.notes) -%>
203         <%- END -%></textarea>
204     </label></p>
205     <script type="text/javascript">
206       $('#maineditor').ckeditor();
207     </script>
208     
209     <p><label>Pazi, ja čistim tekst i vraćam ti ga u wiki formatu korištenom na ovom sajtu. Ti ga trebaš sam pregledati, provjeriti i spremiti. Rijetko korišteno formatiranje bit će izgubljeno u toku procesa. Molim te, provjeri pregled na slijedećoj stranici, gdje možeš dodati i slike. <br />
210       <input type="submit"
211              name="go" value="Pripremi ovaj tekst za arhivu"
212              class="submit" />
213     </label></p>
214     <script type="text/javascript">
215       $(document).ready(function(){
216         $("#ckform").validate();
217       });
218   </script>
219
220   </fieldset>
221 </form>