SVN_SILENT made messages (.desktop file)
[amarok:history.git] / src / mac / Growl-WithInstaller.framework / Versions / A / Resources / pl.lproj / GrowlInstallation.strings
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple Computer//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
3 <plist version="1.0">
4 <dict>
5         <key>Growl Installation Recommended</key>
6         <string>Zaleca się instalację Growl</string>
7
8         <key>Growl Update Available</key>
9         <string>Dostępne jest uaktualnienie Growl</string>
10
11         <key>This program displays information via Growl, a centralized notification system.  Growl is not currently installed; to see Growl notifications from this and other applications, you must install it.  No download is required.</key>
12         <string>Ten program wyświetla powiadomienia za pomocą Growl, ogólnosystemowego mechanizmu powiadomień. Growl nie jest zainstalowany i aby z niego korzystać, musisz go zainstalować. Nie trzeba pobierać pliku.</string>
13
14         <key>This program displays information via Growl, a centralized notification system.  A version of Growl is currently installed, but this program includes an updated version of Growl.  It is strongly recommended that you update now.  No download is required.</key>
15         <string>Ten program wyświetla powiadomienia za pomocą Growl, ogólnosystemowego mechanizmu powiadomień. Growl jest zainstalowany, ale ten program zawiera nowszą wersję. Zaleca się dokonania uaktualnienia. Nie trzeba pobierać pliku.</string>
16
17         <key>Install</key>
18         <string>Instaluj</string>
19
20         <key>Update</key>
21         <string>Aktualizuj</string>
22
23         <key>Cancel</key>
24         <string>Poniechaj</string>
25
26         <key>Don't Ask Again</key>
27         <string>Nie pytaj ponownie</string>
28 </dict>
29 </plist>