Fetching provider name of the plugin
authorsmita <smita@smita-laptop.(none)>
Fri, 18 Feb 2011 04:32:21 +0000 (06:32 +0200)
committersmita <smita@smita-laptop.(none)>
Fri, 18 Feb 2011 09:31:12 +0000 (11:31 +0200)
commit84d11604ce1a0027f7af3090cd0789eee207c0fe
treeff4bb246a45884901d843409d56ba84d203bac45
parent3703304b5d755bf478d25b36e1b871d428849eb5
Fetching provider name of the plugin
AccountSetup/provider-plugin-proxy-priv.h
AccountSetup/provider-plugin-proxy.cpp
AccountSetup/provider-plugin-proxy.h